Pequeno templo de planta rectangular, completado con presbiterio e sancristía. Orixinalmente de traza románica, como evidencia a porta principal, foi reconstruída segundo o gusto barroco popular; destaca o seu reloxo de sol e a sólida espadana dun único van.