Templo parroquial de nave única construído no século XVIII que, historicamente, estivo vinculado co Priorado de Atás. A orixe do topónimo está, segundo E. Bascuas, nun nome de orixe xermánica: Vila Balderici.