Nos muros dos templos románicos non é infrecuente atopar sexo labrado en pedra. Xunto con imaxes de guerreiros medievais, horóscopos, animais diversos –reais ou fantásticos−, cacerías, labregos, músicos ou bailadores, as escenas sexuais parecen unha estraña iconografía para decorar unha igrexa románica en plena Idade Media.